360 Derece İletişim

360-derece-iletisim

360 Derece İletişim

Klasik pazarlama yöntemlerinde birkaç faktörle şekillenen stratejiler, dijital dünyada kalıplardan çıkarak yeni bir formata dönüştü. Eskiden temel alınan ürün, fiyat, tanıtım ve yer faktörlerine göre hedef kitlenin demografik bilgileri analiz edilip, geleneksel medya için planlamalar yapılıyordu. İletişim son yıllara kadar tek yönlüydü ve geri dönüşler sağlıklı değerlendirilemiyordu. Reklam ve tanıtımlar ürün – firma – marka odaklıydı. Şimdiyse durum çok daha geniş bir açıdan, 360 dereceden inceleniyor ve stratejiler ona göre belirleniyor.

360 Derece İletişim Nedir?

360 derece iletişim, geleneksel medya – yeni medya, çevrimiçi – çevrimdışı tüm kanalları iletişime dahil eden yeni nesil pazarlama stratejisidir. Sektörde eski olanların teoride ‘bütünleşik iletişim / pazarlama’ olarak bildiği, ancak pratikte uygulamaları çok daha geniş olan 360 derece iletişim, gerilla pazarlamacılar için ‘her koldan saldırmak’ olarak tanımlanıyor.

Potansiyel müşterilerin etkileşimli mesajlarla pazarlama sürecine dahil edilmesi, onlara verilen değeri hissettiriyor. Kendini değerli hisseden müşteri markaya, ürüne, hizmet veya servise sadık kalıyor.

Markalar İçin 360 Derece İletişim

Bugünün teknolojisinde markaların başarılı olması için 360 derece iletişimi doğru ve etkin kullanmaları çok önem kazandı. Y ve Z kuşağını içine alan yeni nesil müşteriler dijital pazarlama araçlarını yoğun şekilde kullanırken, X kuşağı geleneksel medyayı tercih ediyor. Markanın pazarlama stratejisi hem geleneksel hem de yeni medyada farkındalık yaratacak, bilinirlik sağlayacak, algı yönetimi oluşturacak ve tüketiciye aklından, kalbinden, ruhundan ulaşacak yeni metotlarla belirleniyor.

Büyük markaların sponsorluk ve sosyal sorumluluk projeleri özel olarak tasarlanarak tüketiciyi de sürece veya sonuca dahil ediyor. Tercih ettiği markaları sosyal medyadan takip eden müşteriler etkileşimli paylaşımlara daha çok ilgi gösteriyor. Güncellenmeyen marka sayfaları iletişim kopukluğu nedeniyle kan kaybediyor. Markanın hedef kitlesine göre her mecra için ayrı ayrı düzenlenmiş farklı iletişim çalışmaları yapması gerekiyor ve bu ancak 360 derece iletişim ile mümkün.

360 Derece İletişimin Faydaları

Web 2.0 ve Web 3.0 teknolojisinin nimeti olan etkileşim, tüketici davranışlarını gözlemleme, geri dönüşleri takip edebilme ve analizleri raporlayabilme imkânı şirketlere çok büyük fırsatlar sunuyor.

 • Tüketicilere demografik verilerine göre ulaşılabiliyor.
 • Tüketici davranışları incelenebiliyor.
 • Geri dönüşlerle ürün ve hizmetlere yön veriliyor.
 • Yükselen değerler ve rakipler gözlemlenebiliyor.
 • Çeşitli pazarlama araştırmalarıyla tüketicinin nabzı tutulabiliyor.
 • Etkili bilinçlendirme ve farkındalık yaratılıyor.
 • Tüketicinin merkez konuma alınmasıyla ‘müşteri memnuniyeti’ sağlanıyor.
 • Tanıtım maliyetlerini düşürüyor.
 • Müşteri sadakatini arttırıyor.
 • Tüketicilerle ilgili veri tabanları oluşturulabiliyor.
 • İletişim faaliyetleri ölçülebiliyor.
 • Tüm iletişim çalışmaları tek bir merkezden koordineli şekilde yapılabiliyor.

360 derece iletişim modeline geçen şirketler, hedef kitlelerinin hangi mecraları daha sık kullandığını belirleyerek gereksiz masrafları önlemiş oluyorlar. Gerekli yerlere daha fazla yoğunlaşarak daha verimli çalışmalar yapabiliyorlar. Tek bir mecraya saplanıp kalmadan eksik taraflarını diğer mecralarda tamamlıyorlar.

Her kanala uygun farklı tanıtımlar yapılıyor, yarışmalar düzenleniyor, tüketici yorumları ödüllendiriliyor. İşitsel veya görsel mesajlar titizlikle hazırlanıyor. E-posta yoluyla kampanyalara davetler ve indirim kuponları gönderiliyor. Düzenli bültenlerle müşterilere gelişmeler ve yenilikler bildiriliyor. Marka sadakatini oluşturmada temel alınan ‘müşteri odaklı ve 360 derece iletişim’ başarılı stratejinin de odağı olmaya devam ediyor.